Despre Sulina

Sulina – Scurt istoricdespre sulina

  • Oraşul Sulina este situat în partea de Est a Deltei Dunării, pe ţărmul de Vest al Mării Negre (la 900 m. faţă de apele acesteia). Acest oraş este situat la cea mai joasă altitudine din România, respective 4 m, la gură de vărsare al Dunării, prin braţul Sulina în Marea Neagră.
  • Prima atestare documentară – „De administrando Imperi” – Oraşul Selinas sau Solina de la gurile fluviului Calonstoma a fost menţionat într-un document în timpul împăratului bizantin Constantin Porfirogenetul (913-959 d.C).
  • În perioada războaielor ruso – turce, sec. XVIII – XIX, Sulina era cunoscută ca o localitate cu numai 1000 – 1200 de locuitori.
  • În 1840, la Sankt Petersburg, se încheie Convenţia ruso – austriacă. Acesta este primul document de legislaţie internaţională, care nominalizează Sulina ca port fluvio – maritim şi pune bazele navigaţiei libere pe Dunăre.
   În Sulina la sfârşitul secolului XIX, trăiau 4889 locuitori, în 1200 de case. Locuitorii îşi desfăşurau activitate economică: 154 de prăvălii, 3 mori, 70 mici întreprinderi, funcţionau: o uzină electrică, o uzină de apă, o linie telefonică de la Tulcea la Galaţi, un drum modern pe o lungime de 5 mile, două spitale şi un teatru de 300 locuri.
  • Educaţia era asigurată prin: 2 şcoli româneşti, 2 şcoli greceşti, o şcoală germană, una evreiască, alte câteva şcoli confesionale, un gimnaziu, o şcoală profesională de fete şi un institut englez de marină.
  • Credinţele religioase se manifestau în cadrul a 4 biserici ortodoxe (dintre care 2 româneşti, una rusească şi una armeană), un templu evreiesc, o biserică anglicană, o bisericăcatolică, una protestantă şi 2 moschei.
  • Cele mai importante companii de shipping din Europa aveau birouri la Sulina: Lloyd Austria Society (Austria), Deutsch Levante Linie – D.L.L. (Germania), Egeo (Grecia), Johnston Line (Anglia), Florio et Rubatino (Italia), Westcott Linea (Belgia), Messagerie Maritime (Franţa), Serviciul Maritim Român.

Sulina in zilele noastre

  • Oraşul Sulina are o compoziţie liniară de-a lungul axei cardinale est – vest.
  • Infrastructură stradală este structurată în 13 străzi perpendiculare pe fluviu şi 6 străzi paralele cu Dunărea, reţeaua stradală însumând aproximativ 39 km.
  • Accesul în Sulina se face numai pe cale navigabilă.
  • Oraşul Sulina trece printr-o perioadă de acomodare a vieţii socio-economice, constatându-se o migraţie a populaţiei, datorită declinului economic din ultimii ani.
  • Populaţia oraşului se ridică la 3.663 de locuitori, în scădere faţă de anul 2002, când se înregistraseră 4.601 locuitori.
  • Împrejurimile oraşului sunt formate din soluri nisipoase şi sărate, parţial umede, brăzdate de canale.
  • În zonele uscate şi sărate vegetaţia este cea specifică dunelor (ex. cătină roşie), în cele mlăştinoase predomină stuful, papură, izmă broaştei, cucuta de apă, cornaci şi mai rar nufărul alb.
  • În oraş se pot întâlni sălcii, plopi, frasini, şi corcoduşi, pomii fructiferi consacraţi fiind mai rari.
//]]>